PRACOWNIA PRZYRODNICZO - ŚRODOWISKOWA

Zajęcia organizowane przez pracownię przyrodniczo - środowiskową, prowadzone są w budynku warsztatu jak i na zewnątrz, w pobliskim ogrodzie oraz tunelu foliowym. W ciągu roku zmienia się tu rodzaj i charakter wykonywanych czynności. Jest to związane ze zmieniającymi się warunkami atmosferycznymi i przyrodniczymi. W miesiącach tunelsadzenie4wiosennych, letnich i wczesnojesiennych podopieczni pracują na zewnątrz. Dbają o teren należący do warsztatu ( zakładają rabatki kwiatowe, koszą trawniki), poznają zasady uprawy warzyw w tunelu foliowym (począwszy od siewu poprzez pielęgnacje, aż po zbiory). Prace te wyrabiają nawyk prawidłowego posługiwania się narzędziami ogrodniczymi, uczą rozróżniania roślin, ich nazw i warunków, jakie powinny być im zapewnione, aby mogły się prawidłowo rozwijać. Ta forma terapii szczególnie uwrażliwia młodzież na piękno natury, rozwija i uczy odpowiedniego stosunku do środowiska i jego ochrony.

Kiedy tylko dopisuje pogoda. Uczestnicy wychodzą w plener: do lasu, nad wodę lub na działki, gdzie maja okazję obserwować zjawiska zachodzące w przyrodzie. Dzięki temu zdobywają wiedzę dotyczącą różnego rodzaju środowisk. Uczą się rozpoznawać poszczególne gatunki roślin, a także zapoznają się z podstawami ekologii. Zajęcia w plenerze są także okazją do zbierania kwiatów, gałązek, traw, szyszek oraz innych naturalnych materiałów. Wszystko to później jest segregowane, suszone i barwione.

Copyright ©2013 - wtznadzieja.pl - wszelkie prawa zastrzeżone | projekt i wykonanie JD