PRACOWNIA KOMUNIKACJI i REWALIDACJI

W dniu 31 grudnia 2013r. powstała w WTZ nowa pracownia "Komunikacji i Rewalidacji". Jej celem jest stymulowanie rozwoju podstawowych procesów poznawczych tj. pamięci, uwagi, logicznego myślenia, wrażliwości i spostrzegawczości, ćwiczenie techniki czytania i pisania, poznawanie tajników otaczającego świata, rozwiązywanie trudnych sytuacji życiowych.
W ramach pracowni prowadzone są zajęcia kompensacyjno-korekcyjne, psychologiczne oraz indywidualna terapia dla osób z autyzmem.

Oprócz tego wykonują także ciekawe prace plastyczne:

 

Copyright ©2013 - wtznadzieja.pl - wszelkie prawa zastrzeżone | projekt i wykonanie JD